Disclaimer

Brainnet besteedt veel zorg aan deze website, maar kan de juistheid van de informatie niet garanderen. Brainnet B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. De volledige website is het exclusieve eigendom van Brainnet B.V. Informatie op deze site mag voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden benut, met uitsluiting van elke verveelvoudiging, distributie of exploitatie ten behoeve van derden. Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Brainnet B.V. verstrekt, worden opgenomen in de database van Brainnet B.V. Deze gegevens worden door Brainnet B.V. gebruikt voor administratieve informatieve doeleinden.

Responsible Disclosure Policy

Bij Brainnet vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Zwakke plekken kunnen op twee manieren ontdekt worden: u loopt er onverwachts tegenaan gedurende regulier gebruik van onze portals of u bent expliciet op zoek naar zwakke plekken.

Onze ‘responsible disclosure policy’ is geen uitnodiging om onze portals actief te scannen op zwakke plekken. We hebben actieve monitoring op onze portals. Onze verantwoordelijkheid naar onze klanten betekent dat het niet onze intentie is om pogingen tot hacken te aan te moedigen op onze infrastructuur. Als er zwakke plekken gevonden worden in onze portal horen we dat natuurlijk bij voorkeur zo snel mogelijk zodat we deze zwakheden adequaat kunnen verhelpen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar info@brainnet.nl;
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
  • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Heb jij zin in een leuke baan, wil je meer weten?
Ik help je graag!
Hilko Kooistra
Corporate recruiter